Press "Enter" to skip to content

چشم‌اندازی به وضعیت «دختر بچه‌های» جهان و ایران

از همان روز اول یاد می‌گیرند که چگونه طعم تلخ تلنگرهای زندگی را با شیرینی درونی‌شان تغییر دهند و دنیای رنگی‌شان را صورتی کنند، از همان روز اول با غرور و لطافت دلشان برای عروسک‌هایشان مادری می‌کنند تا نشان دهند “مادر شدن” مسئولیتی است که تنها خودشان از عهده آن برمی‌آیند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: