Press "Enter" to skip to content

لایحه “مقابله با خشونت علیه زنان” به قم رفت

معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به سوالی که چرا این لایحه برای بررسی به شهر قم فرستاه شده است، عنوان کرد: قوه قضائیه این لایحه را برای مشورت به قم فرستاده است که امیدوارم بازگردد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: