Press "Enter" to skip to content

سیداحمد خاتمی: اگر آمریکا سعودی را به جان ما بیندازد، تل آویو با خاک یکسان می‌شود / ترامپ یک دیوانه است؛ هیچ کجای دنیا به حرف های او اهمیت نمی‌دهد

نماینده مجلس خبرگان پشتوانه ایستادگی را موشک های دور برد دانست و گفت: موشک‌های میان برد ما بر سر 40 نفر از سران داعش فرود آمد وآنان را به جهنم فرستاد. انچه مشت ما را محکم کرده موشک های دور برد ماست ، اگر آمریکا دست از پا خطا کند و سعودی را به جان ما بیندازد باید بداند که تل آویو با خاک یکسان می‌شود.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی:

سیداحمد خاتمی: اگر آمریکا سعودی را به جان ما بیندازد، تل آویو با خاک یکسان می‌شود / ترامپ یک دیوانه است؛ هیچ کجای دنیا به حرف های او اهمیت نمی‌دهد

نماینده مجلس خبرگان پشتوانه ایستادگی را موشک های دور برد دانست و گفت: موشک‌های میان برد ما بر سر 40 نفر از سران داعش فرود آمد وآنان را به جهنم فرستاد. انچه مشت ما را محکم کرده موشک های دور برد ماست ، اگر آمریکا دست از پا خطا کند و سعودی را به جان ما بیندازد باید بداند که تل آویو با خاک یکسان می‌شود.

(more…)