Press "Enter" to skip to content

رسیدگی به پرونده رشوه مالی توتال به مقامات ایرانی در دادگاه اشباح

در پی پرداخت ده ها میلیون دلار رشوه برای تسهیل قرار داد با ایران و آغاز رسیدگی به این پرونده در پاریس که سال ۲۰۱۳ کلید خورد، شرکت فرانسوی توتال برای فرار از مجازات های پیش بینی شده در آمریکا با این کشور وارد معامله شد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: