Press "Enter" to skip to content

توضیحات روابط عمومی شورای شهر درباره شایعه انصراف کاندیدای شهرداری تهران

پیرو انتشار برخی شایعات درباره انصراف ساختگی یکی از کاندیدا‌های شهرداری تهران، معاونت ارتباطات شورای شهر تهران توضیحاتی را منتشر کرد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: