Press "Enter" to skip to content

ایزدیار در ۴۰۰ متر آزاد به نقره رضایت داد

طلایی ترین عضو کاروان خودباوری و امید موفق شد در ششمین مسابقه خود مدال نقره این رقابت‌ها را کسب کند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: