Press "Enter" to skip to content

استراتژی مشتریان نفت ایران در برابر تحریم های آمریکا

نگاهی به وضعیت مشتریان نفتی ایران نشان می دهد که با وجود فشارهای آمریکا و کمتر از یک ماه مانده به موعد تحریم های واشنگتن، بزرگترین و اصلی ترین مشتریان نفت ایران به جز کره جنوبی نسبت به تهدیدات ترامپ بی اعتنا بوده و همچنان به خرید نفت ادامه می دهند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: